Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bircza
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / PRAWO LOKALNE  / Uchwały Rady Gminy  / Uchwały 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały 2018 Uchwały 2018

Uchwała Nr LXIV/1/2018

z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bircza

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXIV/2/2018

z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bircza

OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXIV/3/2018

z dnia 16 stycznia 2018  roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXV/4/2018

z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/8/2017 Rady Gminy w Birczy z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Bircza

OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXV/5/2018

 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki i wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gmine Bircza

 OTWÓRZ

  Uchwała Nr LXV/6/2018

  z dnia 23 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bircza

 OTWÓRZ

Uchwała Nr LXV/7/2018

  z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXV/8/2018

  z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVI/9/2018

z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie zmiany treści tablicy na obelisku w Birczy

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVI/10/2018

z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia  ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy  Bircza w 2018 roku.’’

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVI/11/2018

Z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVI/12/2018

Z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVI/13/2018

Z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza

OTWÓRZ 

Uchwała nr LXVI/14/2018

Z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

OTWÓRZ

Uchwała nr LXVI/15/2018

Z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

OTWÓRZ

Uchwała nr LXVI/16/2018

Z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVI/17/2018

Z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVI/18/2018

Z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVI/19/2018

Z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVI/20/2018

Z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bircza uwidocznionych w księdze wieczystej PR1P/00110180/9 oraz PR1P/00043787/3 na nieruchomość  uwidocznioną w księdze wieczystej PR1P00090758/5, w której dziale II na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wpisani są Andrzej Szromnik i Lucyna Szromnik.

OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXVI/21/2018

Z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie zamiany niezabudowanej nieruchomości gruntowej uwidocznionej w księdze wieczystej PR1P/00104619/1, w której dziale II na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wpisani są Mirosław Emil Sabat i Ewelina Anna Sabat, na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Bircza uwidocznioną w księdze wieczystej PR1P/00043484/9

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVI/22/2018

Z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie zamiany niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bircza uwidocznionej w księdze wieczystej PR1P/00048817/8 na nieruchomość uwidocznioną w księdze wieczystej PR1P/00109217/8, w której dziale II na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wpisani są Grażyna Anna Chabko i Krzysztof Chabko.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVI/23/2018

Z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVII/24/2018

Z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVII/25/2018

Z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVII/26/2018

Z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego wieku z siedzibą w Birczy

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVIII/27/2018

z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr. XLIV/34/2017 Rady gminy w Birczy w Birczy z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia ,, Sołeckiej strategii Rozwoju Wsi Bircza’’

OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXVII/28/2018

Z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVIII/29/2018

Z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Bircza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic siedzib obwodowych komisji wyborczych.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVIII/30/2018

Z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w świetlicy wiejskiej w Leszczawce na rzecz dotychczasowego najemcy Pana Karola Dutkowskiego.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVIII/31/2018

Z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego w Birczy, przy ul. Rynek 12/1 na okres 4 lat na rzecz dotychczasowego najemcy Pani Ireny Żurowskiej prowadzącej działalność gospodarczą sklep mięsno-spożywczy  ,, Beata”

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVIII/32/2018

Z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVIII/33/2018

Z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVIII/34/2018

Z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żohatyn.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVIII/35/2018

Z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zniesienia współwłasności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bircza w ½ części, oraz Państwa Zbigniew Hrabia i Elżbieta Hrabia na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej również w ½ części co zostało uwidocznione w księdze wieczystej PR/1P00034571/7-dec. Woj. Podkarpackiego G.N.VIII – 7016/2/00 z dn. 18 stycznia 2000r.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVIII/36/2018

Z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVIII/37/2018

Z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVIII/38/2018

Z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVIII/39/2018

Z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały o nadaniu statutu Gminnemu ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVIX/40/2018

Z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany treści tablicy na pomniku przy ul. Rynek w Birczy.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXVIII/41/2018

Z dnia 23 marca 2018 roku w  sprawie zmiany treści tablicy na pomniku w Żohatynie.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXX/42/2018     

Z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXI/43/2018   

 Z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXXI/44/2018

Z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXI/45/2018

Z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXI/46/2018

Z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXI/47/2018

Z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXXII/48/2018   

 Z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXIII/49/2018   

Z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2017 rok.

OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXIII/50/2018   

Z  dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bircza za 2017 rok.

OTWÓRZ 

Uchwała Nr LXXIII/51/2018   

Z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie nadania tytułu ,, ZASŁUŻONY DLA GIMNY BIRCZA’’

OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXIII/52/2018

Z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie nadania tytułu ,, ZASŁUŻONY DLA GIMNY BIRCZA’’

OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXIII/53/2018

Z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie nadania tytułu ,, ZASŁUŻONY DLA GIMNY BIRCZA’’

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXXIII/54/2018

Z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie nadania tytułu ,, ZASŁUŻONY DLA GIMNY BIRCZA’’

OTWÓRZ 

Uchwała Nr LXXIV/55/2018

Z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bircza.

OTWÓRZ 

Uchwała Nr LXXIV/56/2018

Z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na pomnikach przyrody przy ul. Spółdzielczej w Birczy na działce ewid. Nr 293.

OTWÓRZ 

Uchwała Nr LXXIV/57/2018

Z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXV/58/2018

Z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

OTWÓRZ 

Uchwała Nr LXXV/59/2018

Z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

OTWÓRZ 

Uchwała Nr LXXV/60/2018

Z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

OTWÓRZ 

Uchwała Nr LXXV/61/2018

Z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

OTWÓRZ 

Uchwała Nr LXXV/62/2018

Z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXV/63/2018

Z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXXV/64/2018

Z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

OTWÓRZ 

Uchwała Nr LXXV/65/2018

Z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXV/66/2018

Z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

OTWÓRZ 

Uchwała Nr LXXV/67/2018

Z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bircza.

OTWÓRZ 

Uchwała Nr LXXV/68/2018

Z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

OTWÓRZ 

Uchwała Nr LXXV/69/2018

Z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

OTWÓRZ 

Uchwała Nr LXXV/70/2018

Z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/22/2012 Rady Gminy w Birczy z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użyczenie budynku komunalnego oraz nieruchomości gruntowej położonej w Kuźminie wraz z mieniem ruchomym na rzecz Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Kuźminie.

OTWÓRZ 

Uchwała Nr LXXV/71/2018

Z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXXVI/72/2018

Z dnia 06 lipca 2018 roku w sprawie ustalania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bircza.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXXVI/73/2018

Z dnia 06 lipca 2018 roku w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXXVII/74/2018

Z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie nadania tytułu ,, ZASŁUŻONY DLA GIMNY BIRCZA’’

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXXVII/75/2018

Z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie nadania tytułu ,, ZASŁUŻONY DLA GIMNY BIRCZA’’

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXXVII/76/2018

Z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bircza na lata 2018-2020

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXXVII/77/2018

Z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXXVIII/78/2018

Z dnia 01 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla Gminy Dydnia.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXXVIII/79/2018

Z dnia 01 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXXVIII/80/2018

Z dnia 01 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

OTWÓRZ

Uchwała Nr LXXIX/81/2018

Z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXX/82/2018 

Z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXX/83/2018

 Z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXX/84/2018

 Z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXX/85/2018

 Z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXX/86/2018

 Z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXXI/87/2018

 Z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIII/78/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla Gminy Dydnia.

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXXI/88/2018

 Z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXXI/89/2018

 Z dnia 05 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bircza zabudowanej nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXXII/90/2018

 Z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXXIII/91/2018

 Z dnia 29 września 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXXIII/92/2018

 Z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXXIII/93/2018

 Z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXXIII/94/2018

 Z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXXIII/95/2018

 Z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXXIII/96/2018

 Z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

 OTWÓRZ 

 Uchwała Nr LXXXIII/97/2018

 Z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

 OTWÓRZ

Uchwała Nr LXXXIII/98/2018

 Z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXXIII/99/2018

 Z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXXIII/100/2018

 Z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego  trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXXIII/101/2018

 Z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego  trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXXIII/102/2018

 Z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego  trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXXIII/103/2018

 Z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego  trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXXIII/104/2018

 Z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przyjęcia ,, Wieloletniego programu współpracy Gminy Bircza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na lata 2019-2025

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXXIII/105/2018

 Z dnia 26 września 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela oraz sposobu określania tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza.

 OTWÓRZ

 Uchwala Nr LXXXIII/106/2018

 Z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018, związanych z remontem przepompowni sieciowej na działce nr 81 w miejscowości Bircza w branży technologicznej.

 OTWÓRZ

  Uchwała Nr LXXXIII/107/2018

 Z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/23/2012 Rady Gminy w Birczy z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użyczenie budynku komunalnego oraz nieruchomości gruntowej położonej w Żohatynie wraz z mieniem ruchomym na rzecz Stowarzyszenia Wspólne Dobro w Żohatynie.

 OTWÓRZ

 Uchwała Nr LXXX/108/2018

 Z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

 OTWÓRZ

  Uchwała Nr LXXX/109/2018

 Z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

 OTWÓRZ

 

Uchwała Nr LXXXIV/110/2018

 

z dnia 12 października 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr LXIII/109/2017 Rady Gminy w Birczy z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr LXXXIV/111/2018

 

z dnia 12 października 2018  roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

OTWÓRZ

 

Uchwała Nr LXXXV/112/2018

 

z dnia 17 października 2018  roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr LXXXV/113/2018

 

z dnia 17 października 2018  roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Bircza i nadania jej statutu

 

 OTWÓRZ

 

Uchwała Nr LXXXVI/114/2018

 

z dnia 19 października 2018  roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

 OTWÓRZ

 

Uchwała Nr LXXXVII/115/2018

 

 z dnia 7 listopada w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bircza

 

OTWÓRZ

 

 

 

Uchwała Nr LXXXVII/116/2018

 

 z dnia 7 listopada w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018, związanych z zakupem wozu asenizacyjnego oraz piaskarki

 

OTWÓRZ

 

Uchwała Nr LXXXVII/117/2018

 

 z dnia 7 listopada  w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bircza

 

OTWÓRZ

 

Uchwała Nr LXXXVII/118/2018

 

 z dnia 7 listopada  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

 

OTWÓRZ

 

Uchwała Nr LXXXVII/120/2018

 

Z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza

 

OTWÓRZ

 

Uchwała Nr LXXXVII/121/2018

 

Z dnia 7 listopada 2018 roku  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

OTWÓRZ

 

Uchwała Nr LXXXVII/122/2018

 

Z dnia 7 listopada 2018 roku  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

OTWÓRZ 

 

Uchwała Nr LXXXVIII/123/2018

 

Z dnia 16 listopada 2018 roku  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

OTWÓRZ

 

Uchwała Nr LXXXVIII/124/2018

 

Z dnia 16 listopada 2018 roku  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

OTWÓRZ

 

Uchwała Nr LXXXVIII/125/2018

 

Z dnia 16 listopada 2018 roku  w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018, związanych z zakupem wozu asenizacyjnego oraz piaskarki

 

OTWÓRZ

 

Uchwała Nr LXXXVIII/126/2018

 

Z dnia 16 listopada 2018 roku  w sprawie w zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy na 2018, związanego z zakupem wozu
asenizacyjnego

 

OTWÓRZ

 

Uchwała Nr LXXXVIII/127/2018

 

Z dnia 16 listopada 2018 roku  w sprawie w zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy na 2018, związanego z zakupem piaskarki do zimowego utrzymania dróg

 

OTWÓRZ

 

Uchwała Nr LXXXVIII/128/2018

 

Z dnia 16 listopada 2018 roku  w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bircza

 

OTWÓRZ

 

Uchwała Nr LXXXVIII/129/2018

 

Z dnia 16 listopada 2018 roku  w sprawie przekazania do WSA w Rzeszowie skargi Prokuratora Rejonowego w Przemyślu na uchwałę Nr XXXVIII/11/2006 Rady Gminy Bircza z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego  na obszarze Gminy Bircza oraz udzielenia odpowiedzi na skargę

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr LXXXVIII/130/2018

 

Z dnia 16 listopada 2018 roku  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bircza w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żohatynie, niebędącej szkołą specjalną prowadzoną przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

 

 OTWÓRZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kadencja 2018-2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uchwała Nr I/1/2018

 

z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bircza

 

OTWÓRZ

 

Uchwała Nr I/2/2018

 

z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bircza

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr I/3/2018

 

z dnia 21 listopada  2018  roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bircza.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr I/4/2018

 

z dnia 21 listopada  2018  roku w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bircza.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr II/5/2018

 

z dnia 5 grudnia 2018  roku w sprawie ustalenia rodzajów oraz określenia przedmiotu działania poszczególnych stałych Komisji Rady Gminy Bircza.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr II/6/2018

 

z dnia 5 grudnia 2018  roku w sprawie powołania stałych Komisji  Rady Gminy Bircza.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr II/7/2018

 

z dnia 5 grudnia 2018  roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr II/8/2018

 

z dnia 5 grudnia 2018  roku w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXXVIII/130/2018 Rady Gminy Bircza z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bircza w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żohatynie, niebędącej szkołą specjalną- prowadzoną przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr II/9/2018

 

z dnia 05 grudnia 2018  roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bircza.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/10/2018

 

z dnia 18 grudnia  2018  roku w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bircza.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/11/2018

 

z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/12/2018

 

z dnia 18 grudnia  2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/13/2018

 

z dnia 18 grudnia 2018  roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała budżetowa na 2019 rok Nr III/14/2018

 

z dnia 18 grudnia  2018  roku 

 

 OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/15/2018

 

z dnia 18 grudnia  2018  roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/16/2018

 

z dnia 21 listopada  2018  roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

 OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/17/2018

 

z dnia 18 grudnia 2018  roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/18/2018

 

z dnia 18 grudnia 2018  roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

 

 OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/19/2018

 

z dnia 18 grudnia 2018  roku w sprawie ustalenia kwoty, do której Wójt Gminy Bircza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w 2019 roku.

 

 OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/20/2018

 

z dnia grudnia  2018  roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/21/2018

 

z dnia 18 grudnia 2018  roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

 

OTWÓRZ

 Uchwała Nr III/22/2018

 z dnia 18 grudnia 2018  roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/23/2018

 

z dnia 18 grudnia 2018  roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

 

 OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/24/2018

 

z dnia 18 drudnia 2018  roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/25/2018

 

z dnia 18 grudnia  2018  roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/26/2018

 

z dnia grudnia 2018  roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/27/2018

 

z dnia 18 grudnia 2018  roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/28/2018

 

z dnia 18 grudnia 2018  roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w Birczy, przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 3/2 na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/29/2018

 

z dnia 18 grudnia 2018  roku w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/30/2018

 

z dnia 18 grudnia  2018  roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Bircza do gminnego zasobu nieruchomości.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/31/2018

 

z dnia 18 grudnia  2018  roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości dla jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/32/2018

 

z dnia 18 grudnia  2018  roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018, związanego z zakupem wozu asenizacyjnego.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/33/2018

 

z dnia 18 grudnia  2018  roku w sprawie uchylenia uchwały wn sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018, związanego z zakupem piaskarki do zimowego utrzymania dróg.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/34/2018

 

z dnia 18 grudnia  2018  roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/35/2018

 

z dnia 18 grudnia  2018  roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na terenie Gminy Bircza 2019-2023.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/36/2018

 

z dnia 18 grudnia  2018  roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bircza w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o dofinansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

 

OTWÓRZ

 

 Uchwała Nr III/37/2018

 

z dnia 18 grudnia  2018  roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bircza.

 

OTWÓRZ

 data wytworzenia2018-05-29
data udostępnienia2018-05-29
sporządzone przezDzodz Andrzej
opublikowane przezAndrzej Dzodz
ilość odwiedzin369
rejestr zmianzobacz »
Gmina Bircza, ul. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza, tel.: 48 166 72 60 91, fax: 48 166 72 53 41, sekretariat@bircza.pl, www.bircza.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@